avatar
🌻 LaLa Phạm 🌻
BIGO ID:687160376
Follow
Enjoy LIVE on phone
  screen_gift_tag
  Be polite and respectful. Any displays of smoking, vulgarity, pornography and nudity are prohibited on BIGO LIVE. If such activity is conducted, the account will be banned. 24 hour monitoring is in use.
  Send
  Recommended Live
  Change
  More
   Bar
   #Bigolivevietnam
   comments 0
   Login
   Sản phẩm này mong manh, dễ vỡ Xin vui lòng nhẹ nhàng và yêu thương 😝 #Bigolivevietnam
   comments 0
   Login
   #bigolivevietnam #teambabydragon
   comments 0
   Login
   22:02 / 22. 02. 2022 /
   comments 0
   Login
   Mọi người đều nghĩ tôi là:😉Độc thân Tôi thích:🛫Du lịch,🥘Nấu nướng,📷Nhiếp ảnh Hãy đến để khám phá những điểm chung của chúng ta!
   comments 0
   Login
   𝑪𝒐́ 𝒎𝒂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒒𝒖𝒂̂́𝒕 𝒄𝒐́ đ𝒂̀𝒐 𝑪𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂𝒎 𝒂𝒏𝒉 𝒏𝒖̛̃𝒂 𝒏𝒈𝒐̣𝒕 𝒏𝒈𝒂̀𝒐 𝒄𝒂̉ 𝒏𝒂̆𝒎 🥰
   comments 0
   Login
   #bigolivevietnam
   comments 0
   Login
   𝑁𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 ℎ𝑜̛𝑛 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 🤭 #bigolivevietnam #teambabydragon
   comments 0
   Login
   Củm ơn a @♏y💗love 🦋Ⓜ️in✨ vì quá nhiều quà đệp 🤣
   comments 0
   Login
   Tôi có một chút:😉Độc thân Tôi thường hay:🛫Du lịch,🥘Nấu nướng,📷Nhiếp ảnh Bạn cũng thích nó đúng không?
   comments 0
   Login